Datu pertsonalen babesa, DBEOren arabera

Barakaldo Lanbide Heziketako Ikastetxe Bateratuak, datu pertsonalak babesteari buruz indarrean dagoen araudia aplikatuz, jakinarazten du webguneko formularioen bidez jasotzen diren datu pertsonalak (https://fpbarakaldolh.eus) Barakaldo Lanbide Heziketako Ikastetxe Integratuaren erabiltzaileen fitxategi automatizatu espezifikoetan sartzen direla.

Datu pertsonalen bilketa eta tratamendu automatizatuaren helburua da merkataritza-harremanari eustea eta Barakaldo Lanbide Heziketako Ikastetxe Integratuaren berezko informazio-, prestakuntza- eta aholkularitza-lanak eta bestelako jarduerak egitea. Datu horiek beharrezkoak diren erakundeei baino ez zaizkie lagako, arestian adierazitako helburua betetzeko helburu bakarrarekin.

Lanbide Heziketako Barakaldoko Ikastetxe Integratuak behar diren neurriak hartuko ditu datuen segurtasuna, osotasuna eta konfidentzialtasuna bermatzeko, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduan xedatutakoaren arabera. Erregelamendu hori pertsona fisikoen babesari buruzkoa da, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez.

Erabiltzaileak edozein unetan baliatu ahal izango ditu aipatutako Erregelamenduan (EB) aitortutako eskubideak, datuak eskuratzeari, aurkaratzeari, zuzentzeari, ezerezteari, mugatzeari eta eramangarritasunari dagokienez. Erabiltzaileak berak balia ditzake eskubide horiek, posta elektronikoz (info@fpbarakaldolh.eus) edo helbide honetan: Aldapa kalea, 3, 48901 Barakaldo (Bizkaia).

Erabiltzaileak adierazi du berak emandako datu guztiak egiazkoak eta zuzenak direla, eta konpromisoa hartu du datu horiek eguneratuta edukitzeko. Aldaketen berri emango dio Lanbide Heziketako Barakaldo Ikastetxe Integratuari.

Datu pertsonalen tratamenduaren helburua

Zertarako tratatuko ditugu zure datu pertsonalak?

Barakaldoko Lanbide Heziketako Ikastetxe Integratuan, https://fpbarakaldolh.eus, webgunearen bidez jasotako zure datu pertsonalak tratatuko ditugu, honako helburu hauekin:

 • Enpresaren betebehar komertzialak, lanekoak, korporatiboak eta kontabilitatekoak betetzea.
 • Zerbitzuak bezeroen beharrizan partikularren arabera ematea, enpresak sinatutako kontratuak betetzeko.
 • Webean eta sektorean eskainitako zerbitzu berriei buruzko merkataritza-informazioa eta buletinak bidaltzea.
 • Sustapen-informazioa elektronikoki bidaltzea.
 • Erabiltzaileak eskatutako informazioa ematea harremanetarako formularioaren bidez.

Gogorarazten dizugu edozein bidetatik eta edozein unetan bidal ditzakezula merkataritza-komunikazioak, lehen adierazitako helbidera mezu elektroniko bat bidaliz.

Erregistro horietako eremuak nahitaez bete behar dira, eta ezinezkoa da adierazitako helburuak betetzea datu horiek ematen ez badira.

Zenbat denboraz gordetzen dira bildutako datu pertsonalak?

Emandako datu pertsonalak merkataritza-harremanak irauten duen bitartean edo ezabatzeko eskatzen ez duzun bitartean gordeko dira, eta emandako zerbitzuengatik legezko erantzukizunak ekar ditzakeen epean.

Legitimazioa

Zure datuen tratamendua hura legitimatzen duten oinarri juridiko hauekin egiten da:

 • Informazioa eskatzea eta/edo Lanbide Heziketako Ikastetxe Integratua, Barakaldo Lanbide Heziketako Ikastetxe Integraturako zerbitzuak kontratatzea. Zerbitzu horien baldintzak zure esku jarriko dira, kontratazio bat egin aurretik.
 • Adostasun librea, espezifikoa, informatua eta zalantzarik gabea, pribatutasun-politika hau zure eskura jarriz jakinarazten dizugu. Irakurri ondoren, ados bazaude, adierazpen edo ekintza positibo argi baten bidez onar dezakezu, hala nola horretarako jarritako lauki bat markatuz.

Zure datuak ematen ez badizkiguzu edo oker edo osatu gabe ematen badituzu, ezin izango dugu zure eskaerari erantzun, eta, beraz, ezin izango dizugu eskatutako informazioa eman edo zerbitzuak kontratatu.

Hartzaileak

Datuak ez zaizkio jakinaraziko Barakaldoko Lanbide Heziketako Ikastetxe Integratutik kanpoko hirugarren bati, legeak hala agintzen ez badu.

Zerbitzuen erabiltzaileek bildutako datuak

Erabiltzaileak datu pertsonalak dituzten fitxategiak sartzen baditu ostatu partekatuko zerbitzarietan, Barakaldoko Lanbide Heziketako Ikastetxe Integratuak ez du erantzukizunik izango erabiltzaileak DBEO ez betetzeagatik.

Datuak atxikitzea, ISLaren arabera

Barakaldoko Lanbide Heziketako Ikastetxe Integratuak jakinarazi duenez, datuak ostatatzeko zerbitzua ematen duenez, eta Informazioaren Gizarteko eta Merkataritza Elektronikoko Zerbitzuei buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legean ezarritakoaren arabera, gehienez ere 12 hilabetez atxikitzen du ostatatutako datuen jatorria eta zerbitzua ematen hasi zen unea identifikatzeko ezinbesteko informazioa. Datu horiek atxikitzeak ez dio eragiten komunikazioen sekretuari, eta ikerketa kriminal baten esparruan edo segurtasun publikoa babesteko soilik erabili ahal izango dira, eta epaileen eta/edo auzitegien edo hala eskatzen duen ministerioaren esku jarriko dira.

Estatuko Indar eta Kidegoei datuak jakinarazteko, datu pertsonalak babesteari buruzko araudian xedatutakoa beteko da

Jabetza intelektualaren eskubideak https://fpbarakaldolh.eus

Barakaldo Lanbide Heziketako Ikastetxe Integratua da egile-eskubide, jabetza intelektual, industria-jabetza eta «know how» guztien titularra, bai eta https://fpbarakaldolh.eus webguneko edukiekin eta bertan eskaintzen diren zerbitzuekin zerikusia duten gainerako eskubide guztien titularra ere, bai eta hura ezartzeko behar diren programen eta lotutako informazioaren titularra ere.

Ez da onartuko https://fpbarakaldolh.eus webgunearen edukiak, osoak edo partzialak, erreproduzitzea, argitaratzea edo modu ez hertsiki pribatuan erabiltzea, aldez aurretik eta idatziz baimena eman ezean.

Softwarearen jabetza intelektuala

Erabiltzaileak errespetatu egin behar ditu Barakaldo Lanbide Heziketako Ikastetxe Integratuak bere esku jarritako hirugarrenen programak, doakoak eta/edo erabilera publikokoak izan arren.

Barakaldoko Lanbide Heziketako Ikastetxe Integratuak softwarea ustiatzeko eta jabetza intelektuala izateko eskubideak ditu.

Erabiltzaileak ez du kontratatutako zerbitzuagatik inolako eskubiderik edo lizentziarik eskuratzen zerbitzua emateko behar den softwarearen gainean, ezta zerbitzuaren jarraipenari buruzko informazio teknikoaren gainean ere, kontratatutako zerbitzuak betetzeko beharrezkoak diren eskubideak eta lizentziak izan ezik, eta horiek irauten duten bitartean soilik.

Kontratua betetzea gainditzen duen edozein jardueratarako, erabiltzaileak Barakaldo Lanbide Heziketako Ikastetxe Integratua Lanbide Heziketako Ikastetxe Integratuaren idatzizko baimena beharko du, eta erabiltzaileak debekatuta izango du Barakaldo Lanbide Heziketako Ikastetxe Integratua Lanbide Heziketako Ikastetxe Integratuaren zerbitzarietan sartzea, hura aldatzea, haren konfigurazioa, egitura eta fitxategiak bistaratzea. Gainera, bere gain hartuko du bere zabarkeriaren edo asmo txarraren ondorioz zerbitzarietan eta segurtasun-sistemetan sor daitekeen edozein gorabeheraren ondoriozko erantzukizun zibila eta penala.

Ostatatutako edukien jabetza intelektuala

Debekatuta dago Barakaldo Lanbide Heziketako Ikastetxe Integratuak emandako zerbitzuak jabetza intelektualari buruzko legeriaren aurka erabiltzea, eta, bereziki, honako hauek:

 • Espainiako legeen aurkakoa den edo hirugarrenen eskubideak urratzen dituen erabilera.
 • Barakaldo Lanbide Heziketako Ikastetxe Integratuaren iritziz bortitza, lizuna, gehiegizkoa, legez kanpokoa, arrazazkoa, xenofoboa edo difamatorioa den edozein eduki argitaratzea edo transmititzea.
 • Crack-ak, programen serie-zenbakiak edo hirugarrenen jabetza intelektualaren eskubideak urratzen dituen beste edozein eduki.
 • Beste erabiltzaile batzuen datu pertsonalak biltzea edo erabiltzea haien berariazko baimenik gabe edo Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduan xedatutakoa urratuz (erregelamendu hori pertsona fisikoen babesari buruzkoa da, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez).
 • Domeinuko posta-zerbitzaria eta posta elektronikoko helbideak erabiltzea nahi ez den posta masiboa bidaltzeko.

Erabiltzaileak erantzukizun osoa du bere webgunearen edukiaren gainean, transmititutako eta biltegiratutako informazioaren gainean, hipertestu-esteken gainean, hirugarrenen aldarrikapenen gainean eta jabetza intelektualari, hirugarrenen eskubideei eta adingabeen babesari buruzko lege-ekintzen gainean.

Erabiltzailea erantzule da indarrean dauden lege eta erregelamenduei eta online zerbitzuaren funtzionamenduarekin, merkataritza elektronikoarekin, egile-eskubideekin, ordena publikoa mantentzearekin eta Internet erabiltzeko printzipio unibertsalekin zerikusia duten arauei dagokienez.

Barakaldoko Lanbide Heziketako Ikastetxe Integratua Lanbide Heziketako Ikastetxe Integratuari kalte-ordaina emango dio erabiltzaileak, erantzukizuna erabiltzaileari egotz dakiokeen kausaren batean Barakaldo Lanbide Heziketako Ikastetxe Integratua Lanbide Heziketako Ikastetxe Integratua egozteak sortuko dituen gastuengatik, ordainsariak eta defentsa juridikoko gastuak barne, baita behin betikoa ez den erabaki judizial baten kasuan ere.

Ostatatutako informazioaren babesa

Barakaldoko Lanbide Heziketako Ikastetxe Integratuak bere zerbitzarietan ostatatutako edukien segurtasun-kopiak egiten ditu, baina ez du bere gain hartzen erabiltzaileek datuak ustekabean galtzea edo ezabatzea. Era berean, ez du bermatzen erabiltzaileek ezabatutako datu guztiak birjarriko direnik; izan ere, baliteke datu horiek ezabatu edo aldatu izana azken segurtasun-kopiatik igarotako denbora-tartean.

Eskainitako zerbitzuek, backup-zerbitzu espezifikoek izan ezik, ez dute barne hartzen Barakaldoko Lanbide Heziketako Ikastetxe Integratuak egindako segurtasun-kopietan gordetako edukiak birjartzea, galera hori erabiltzaileari egotzi ahal zaionean; kasu horretan, berreskurapenaren konplexutasunaren eta bolumenaren araberako tarifa bat ezarriko da, betiere erabiltzaileak onartu ondoren.

Ezabatutako datuen birjarpena zerbitzuaren prezioan sartuta dago soilik edukiaren galera Barakaldoko Lanbide Heziketako Ikastetxe Integratuari egotz dakizkiokeen kausengatik gertatzen denean.

Merkataritza-komunikazioak

LSSI aplikatuz. Barakaldoko Lanbide Heziketako Ikastetxe Integratuak ez du publizitate- edo sustapen-komunikaziorik bidaliko posta elektronikoz edo beste komunikabide elektroniko baliokide baten bidez, baldin eta aldez aurretik eskatu ez badira edo hartzaileek berariaz baimendu badituzte.

Aldez aurretik kontratu-harremana duten erabiltzaileen kasuan, Barakaldo Lanbide Heziketako Ikastetxe Integratuak baimena du Barakaldo Lanbide Heziketako Ikastetxe Integratuko produktuei edo zerbitzuei buruzko merkataritza-komunikazioak bidaltzeko, baldin eta hasieran bezeroarekin kontratatu zirenen antzekoak badira.

Nolanahi ere, erabiltzaileak, bere nortasuna egiaztatu ondoren, eskatu ahal izango du informazio komertzial gehiago ez helarazteko Bezeroaren Arretarako kanalen bitartez.