Misioa

Barakaldoko Lanbide Heziketako Ikastetxe Integratuan erantzuna eman nahi diegu pertsonaren prestakuntza-, giza-, kultura- eta zientifiko- tekniko-beharrei, prestakuntza integrala, kalitatezkoa eta bizitza osorako emateko, honako gaitasun hauek izan ditzan:

  • Gizartean portaera etiko batekin sartzeko: diskriminaziorik gabe, lankidetzan eta ingurunearekiko errespetuz; sormenez, espiritu kritikoz eta etengabe hobetzeko nahiarekin.
  • Enpresekin eta erakundeekin gure gizartea garatzen eta hobetzen laguntzeko.
Directiva FP Barakaldo LH -2
Directiva FP Barakaldo LH - 5

Ikuspegia

Integrala, jarraitua, malgua eta mota guztietako gizarte-diskriminazioak gainditzeko ahalegina egiten duen prestakuntza eskaintzea nahi dugu; ikasleen, familien eta inguruko enpresen espektatibei erantzuteko.

Era berean, gure prestakuntzak lan-mundurako eta unibertsitaterako sarbidea erraztea bilatzen dugu, banakako ikasketa- eta lanbide-orientazioaren, metodologiaren etengabeko hobekuntzaren, berrikuntza teknologikoen ezarpenaren eta baliabideen kudeaketa eraginkorraren bidez.

Balioak

Gure lana gidatzen duten balioak hauek dira:

  • Etengabeko prestakuntza eta lan partekatua zuzendaritza-taldean, mintegietan eta irakasle-taldeetan, hobekuntza-prozesuen eta -jardueren kudeaketan modu aktiboan parte hartzeko baliabide arrunt gisa.

  • Etengabeko prestakuntza eta lan partekatua zuzendaritza-taldean, mintegietan eta irakasle-taldeetan, hobekuntza-prozesuen eta -jardueren kudeaketan modu aktiboan parte hartzeko ohiko baliabide gisa.

  • Kudeaketari eta jarduerei buruzko informazio gardena eta objektiboa, guztien konpromisoa eta gogobetetzea erraztu, ikastetxearen ikuspegi partekatua izan eta pertsonenganako konfiantza sustatuko duena.

  • Denok arduraz eguneroko bizikidetzan parte hartzea, gure hezkuntza-konpromisotik eratorritako eginkizunak eta erantzukizunak eraginkortasunez betetzeko.

  • Prebentzioa eta segurtasuna, eta ingurumena errespetatzea eta zaintzea, gaur egun eta etorkizunean guztion osasuna eta ongizate fisikoa eta psikikoa mantentzeko eta indartzeko dugun borondatearen adierazpen gisa.

  • Aurreko puntuak garatzen lagunduko duten erakunde eta instituzio publiko eta pribatuekiko harremanak eta aliantzak.

  • Pertsona guztien eskubide indibidual eta kolektiboak errespetatzea, haien kultura, jatorri, sexu, erlijio edo gaitasun fisikoa edo mentala edozein dela ere.

  • Hezkidetza, generoan oinarritutako diskriminazioa eta estereotipoak gainditzeko bitarteko gisa.