Kudeaketa-politika

Barakaldoko Lanbide Heziketako Ikastetxe Integratuak kalitatearen, ingurumenaren, eta langileen eta erabiltzaileen segurtasunaren eta osasunaren kudeaketa integrala, bere politikaren eta estrategiaren funtsezko zati gisa definitu du. Horretarako, erakundea kudeatzeko nazioartean eredutzat onartutako arau eta zehaztapenetan oinarritutako kudeaketa-sistemak ezarri ditu. Gida gisa hartutako erreferenteak UNE-EN ISO 9.001, UNE-EN ISO 14.001, UNE- ISO 50.001 arauak izan dira.

Zehatzago esanda, gure zentroak “Gure printzipioak” atalean (Misioa, Ikuspegia eta Balioak) identifikatzen den jardun-filosofia gisa hartu du kudeaketa.

Barakaldo LHIIko Zuzendaritzak, erakundeko gainerako pertsonekin batera, bere gain hartzen du bezeroei beren eskakizunak eta itxaropenak beteko dituen kalitatezko zerbitzu bat eskaintzeko erantzukizuna, ingurumena errespetatuko duena eta bere eskumen-eremuan pertsonentzat segurua dena. Horregatik, Kudeaketa Sistema Integralaren (KSI) jardun-eremu guztietan ezinbestekotzat jotzen dugu erakundea osatzen duten pertsona guztiei informazioa, komunikazioa, prestakuntza, parte-hartzea eta kontsulta ematea, haien izenean jarduerak egiten dituztenak barne.

Beraz, egunero ahalegintzen gara:

  • KSIaren eraginkortasuna eta haren jardun-eremuetako jarduna etengabe hobetzen.

  • Gure jarduerari aplikatu beharreko lege-baldintzak eta propiotzat hartu ditugunak betetzen.

  • Ingurumenaren babesa. Zentroan edo haren izenean egiten diren jardueren ondorioz langileen segurtasunean eta osasunean sor daitezkeen kutsadura eta kalteak saihesten.

  • Energia-eraginkortasuna. Energia-jardunarekiko konpromisoa eta etengabeko hobekuntza, eta helburuak eta xedeak lortzeko behar diren informazioa eta baliabideak eskuragarri daudela ziurtatzeko konpromisoa.

  • Ingurumenaren ikuspegitik energetikoki efizienteak eta jasangarriak diren produktuak eta zerbitzuak eskura daitezen sustatzen.

  • Ikastetxearen helburuak ezartzen, berrikusten, zabaltzen eta betetzen direla bermatzen, horretarako, kudeaketa-politika hau erreferentzia-esparrutzat hartzen.

Directiva FP Barakaldo LH - 7

Barakaldo LHIIko Zuzendaritzak, erakundeko gainerako pertsonekin batera, zentroaren Misioan, Ikuspegian eta Balioetan ezarritako helburuak betetzen dituen kalitatezko zerbitzua eskaintzeko erantzukizuna bere gain hartzen du.

Prestakuntzan ezinbesteko figura gisa dugun zeregina betetzeko egin ditugun ahaleginek, araudi nazionalek eta europarrek eta gure ingurumen-konpromisoek hainbat kalitate-ziurtagiri lortzera eraman gaituzte, hala nola Euskalitek 2007an eman zigun Zilarrezko Qa eta urte hauetan lortu ditugun ISO ziurtagiriak.

Familien gogobetetze-inkesta – 1go batzarra – Inkesta

Barakaldo LHIIn konpromiso argia dugu gure jarduerak ingurunean duen ingurumen-aztarna murrizteko. Horregatik, CO2 emisioak murrizteko eta energia-eraginkortasuna hobetzeko planak sortu ditugu eta, horien ondorioz, Energia Kudeatzeko Sistemaren ISO 50001 ziurtagiria lortu dugu.

Era berean, hondakinen kudeaketa segurua eta eraginkorra edozein erakundek ingurumenean duen eragina arintzeko egin ditzakeen ekintzen parte da, eta gure Hondakinak Gaika Biltzeko Planaren helburua gure gela eta tailerretan sortzen diren hondakinen kategoria bakoitzerako protokoloak ezartzea da. Horrela, zentroaren jarduerak gure ingurunean eraginik ez duela eta ingurumenaren arloan dugun erantzukizun sozial korporatiboa bete egiten dugula ziurtatzen dugu.

Barakaldoko LHko prestakuntza-eskaintza zabalak ikasleak ikasgela eta tailer espezifikoetan garatzea berarekin dakar eta, prestakuntza-zentro gisa, jarduera segurtasun-baldintza onenetan egingo dela bermatzea gure betebeharra da. Gure instalazioetan, tresnetan eta makinerian arriskuak prebenitzeko ditugun sistemak etengabe hobetzeko konpromisoa dugu, agintariek segurtasunari buruz ezarritako araudiak betez eta horien aldaketetara egokituz.

Horregatik, gure sail guztiek ezartzen dituzte ikasturtearen hasieran ikasleek eta ikastetxeko langileek ikasgela-tailer bakoitzean erabili behar dituzten norbera babesteko ekipamenduak edo norbera babesteko ekipamenduak.