Hizkuntza Saila konprometituta dago Lanbide Heziketako zikloen ezaugarri den hizkuntza-espezializazioaren beharrarekin, material espezifikoa erabiliz, bai berezko ekoizpenekoa, bai argitaratutakoa.

Erdi-mailako eta goi-mailako ziklo guztietan ematen dugu Ingeles teknikoko modulua, Administrazioa eta Kudeaketa lanbide-arloan izan ezik, horietan ingeleseko modulua ematen baitugu. Bi kasuetan, ikasgelan eskuratutako hiztegia eta hizkuntza-gaitasunak praktikan jartzeko proiektuak garatzen ditugu.
Ingeles saileko irakasleak ikastetxeko hobekuntza-taldeekin eta haien proiektuekin lankidetzan aritzen dira, ikasturtean zehar egiten diren jardueren bidez. Era berean, ETHAZI metodologian integratutako proiektuak garatzen ditugu, beste sail batzuekin lankidetzan, diziplinarteko kohesioa lortzeko.

Proiektua >> AUTOMED VENDING MACHINE – Mecatrónica Industrial

Gure mintegiarekin harremanetan jarri